مرکز علمی کاربردی
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
 • مديران گروه هاي آموزشي
   

  برنامه هفتگی حضور مديران گروه مركز علمي كاربردي شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي

  نام مدير گروه

  رشته مربوطه

  روزهای حضور

  ساعت حضور

  آقاي دکتر مهرآوران

  ايمني بهداشت

  يکشنبه

  19-17

  خانم صباغيان

  مديريت

  شنبه

  17-15

  خانم ابارشي

  حسابداری

   

   

  آقاي مهندس رضاپور

  آسانسور

   

   

  آقای مهندس خرمي

  الكترونيك

   

   

  خانم مهندس حبيبي

  شيمي

   

   
   
آدرس دانشگاه : مشهد - جاده اختصاصی شهرک صنعتی توس - شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمال شرق کشور - ساختمان آموزش
تلفن تماس : 6 - 35424393 - 051 دورنگار : 35424394 - 051