خانه > تماس با ما > تماس با ما

تماس با ما

cunnect_us-500x200

آدرس : مشهد -جاده شهرك صنعتي توس –  شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور – ساختمان آموزش

حراست: ۳۷۶۵۵۲۸۴ -۰۵۱     و    ۳۷۶۵۵۲۸۷ – ۰۵۱

معاونت آموزشی (جناب آقای دکتر رستگار) : ۳۵۴۲۴۳۹۳ – ۰۵۱

امور مالی(سرکار خانم پنجاهی) : ۳۵۴۲۴۳۹۵ – ۰۵۱

امور آموزشی (سرکار خانم باغداران) : ۳۵۴۲۴۳۹۴ – ۰۵۱

امور دانش آموختگان (جناب آقای صفائی) : ۳۵۴۲۴۳۹۴ – ۰۵۱

دورنگار : ۳۵۴۲۴۳۹۴ – ۰۵۱

کانال تلگرام : khorasaniecuast@

کد پستی: ۹۱۸۵۱۸۵۱۱۱