مرکز علمی کاربردی
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
 • سرفصل و چارت رشته ها
  کارشناسی

  رشته های کارشناسی ناپیوسته   الکترونیک صنعتی حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

  ادامه مطلب

  کاردانی


  رشته های کاردانی   حسابداری تولیدی و صنعتی ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی مدیریت کسب و کار برق صنعتی آسانسور و پله برقی   

  ادامه مطلب
آدرس دانشگاه : مشهد - جاده اختصاصی شهرک صنعتی توس - شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمال شرق کشور - ساختمان آموزش
تلفن تماس : 6 - 35424393 - 051 دورنگار : 35424394 - 051