خانه > آخریـن رویـدادها > مسابقه تلگرامی ویژه دهه فجر و شروع ترم بهمن

مسابقه تلگرامی ویژه دهه فجر و شروع ترم بهمن

مسابقه تلگرامی به مناسبت دهه فجر و شروع ترم بهمن

مخصوص دانشجویان مرکز علمی کاربردی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

******************

فایل مقررات آموزشی زیر را مطالعه و به سه سوال زیر پاسخ دهید. گزینه های پاسخ را به شماره تلگرام ۰۹۳۳۷۸۰۰۷۷۹ به همراه نام، نام خانوادگی، شماره همراه و رشته تحصیلی ارسال نمایید.

مثال: د-ب-الف /علی محمدی، ۰۹۳۳۷۰۷۰۱۲۳، الکترونیک

*** به ۳ نفر از برندگان به قید قرعه کارت هدیه ۵۰۰٫۰۰۰ ریالی تقدیم می گردد.***

مهلت شرکت در مسابقه : ۲۲ بهمن ۹۶

 

۱- تعریف زیر مربوط به کدام گزینه است؟

یک درس یک واحدی عملی که طی ۳۲ ساعت به منظور مشاهده و آشنایی با حوزه شغلی مرتبط با رشته مورد نظر، صرفا در اولین نیم سال تحصیلی و یا اولین پودمان به دانشجو ارائه می گردد.

الف) کارورزی             ب) کاربینی               ج) پروژه                   د) هیچ کدام

۲- برای دانشجویان ورودی بهمن ۹۴ به بعد، حداقل و حداکثر واحد درسی مجاز به انتخاب چقدر است؟(غیر از ترم آخر)

الف) ۱۲-۲۰              ب) ۱۴-۲۴                ج) ۱۴-۲۰                د) ۱۲ -۲۶

۳- چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر ۲۴ واحد درسی باقی داشته باشد، به چه شرطی می توانند تا ۲۴ واحد درسی اخذ نماید؟

الف) میانگین کل نمرات حداقل ۱۷ باشد

ب) با تایید مدیر گروه آموزشی

ج) با رعایت پیش نیاز و هم نیاز دروس

د) میانگین کل نمرات بالای ۱۰ باشد

 

با احترام امور فرهنگی

مقررات آموزشی